AKCE Dezinfekce na ruce Chiroderm GEL 500ml flip-top

Kategorie: Drogerie
Kód zboží: 1220000020318
199,65 Kč s DPH
(165,00 Kč bez DPH)
Dostupnost: skladem

AKCE do vyprodání zásob
CHIRODERM GEL 500ml
Gelový alkoholový přípravek na hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou. Nevysušuje pokožku, má vysokou dezinfekční účinnost a dlouho přetrvávající účinek.
Hygienická dezinfekce rukou:
Do suché pokožky se vtírá 3 ml gelu po dobu 30 vteřin.
Chirurgická dezinfekce rukou:
Po chirurgickém umytí rukou a následném vysušení sterilní rouškou se na suchou pokožku rukou a předloktí vtírá 2 x 5 ml gelu do zaschnutí. Při přemývání nanést 5 ml gelu a nechat zaschnout.
Spektrum účinku:
baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobaktericidní, sporicidní, MRSA - ABCTMV
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.
Signální slovo: NEBEZPEČÍ
Standardní věty o nebezpečnosti: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit ospalost nebo závratě .
Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal v povoleném zařízení.
Nebezpečné složky, které musí být uvedeny na etiketě: Účinné látky: propan-2-ol 42g/100g, propan-1-ol 28g/100g, bifenyl-2-ol 0,45g/100g, peroxid vodíku 0,5g/100g, parfém, D-Limonene

Můžeme Vám pomoci?
Pokud máte jakékoli otázky, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám poradíme.
+420 283 910 460

AKCE Dezinfekce na ruce Chiroderm GEL 500ml flip-top - příbuzné produkty

Reklamní sdělení

Nabízíme vybavení pro lidi, kteří se nebojí pracovat rukama a nestydí se za to. To jsou lidé, kteří umí ocenit kvalitu zboží. Lidé, kteří navštívili náš e-shop flopp.cz a nakoupili u nás v kategorii Drogerie. U nás najdete produkt Dezinfekce na ruce Chiroderm GEL 500ml flip-top opravdu levně, přesvědčte se sami. Hledáte Dezinfekce na ruce Chiroderm GEL 500ml flip-top? E-shop flopp.cz nabízí Dezinfekce na ruce Chiroderm GEL 500ml flip-top a jiné kvalitní výrobky například pracovní obuv, oděvy a další zboží za nízké ceny. Neztrácejte čas navštěvováním kamenného obchodu. Objednejte jednoduše během 10 minut na flopp.cz. Nabízíme pracovní oděvy, obuv, a další kvalitní zboží za nízké ceny.

E-shop flopp.cz nabízí kvalitní výrobky jako je produkt Dezinfekce na ruce Chiroderm GEL 500ml flip-top, lze ho najít i v kategorii Drogerie. Můžete si ho objednat ihned na flopp.cz.

Chtěli by jsme podporovat lidi, kteří se nebojí pracovat rukama a jsou si vědomi, jak moc je jejich práce důležitá. Pro tyto lidi přinášíme kvalitní vybavení pro práci jako je produkt Dezinfekce na ruce Chiroderm GEL 500ml flip-top. Nákup v e-shopu je daleko jednodušší a příjemnější než nákup v běžném obchodě. Využijte i vy tuto možnost v e-shopu flopp.cz. Nabízíme Vám zboží Dezinfekce na ruce Chiroderm GEL 500ml flip-top, které si můžete objednat okamžitě. Častá výhoda e-shopu oproti klasickému obchdu je v lepší ceně. Levný produkt Dezinfekce na ruce Chiroderm GEL 500ml flip-top najdete na flopp.cz v našem e-shopu, kde tento produkt také můžete objednat. Objednávku provedete prostřednictvím e-shopu a to tak, že produkt přidáte do košíku a vyplníte údaje v objednávce. V objednávce také vyberete způsob dopravy. Platbu objednávky provedete na náš účet nebo můžete také platit dobírkou. Téměř všechny produkty máme zajištěny skladem. Produkt Dezinfekce na ruce Chiroderm GEL 500ml flip-top se nachází v našem e-shopu flopp.cz, kde si ho můžete také ihned objednat. Produkt objednáte tak, že ho nejprve přidáte do košíku a poté vyplníte své údaje v objednávce, kde také najdete výběr způsobu dopravy. Platbu provedete odesláním dané částky na náš účet, případně můžete objednat zboží na dobírku. E-shop flopp.cz nabízí kvalitní a cenově dostupné zboží které vám ulehčí značnou část vaší práce. Věříme že si u nás vyberete a budete s naší kvalitou spokojeni. Oproti kamenným obchodům ne e-shop značně ve výhodě už jen proto že je dostupný non-stop a můžete si zboží vybírat jak dlouho chcete z pohodlí domova.

U nás můžete najít nejen produkty Dezinfekce na ruce Chiroderm GEL 500ml flip-top, ale i podobné, stačí si rozkliknout kategorie Drogerie. Určitě si vyberete nejvhodnější zboží pro Vás jako například Dezinfekce na ruce Chiroderm GEL 500ml flip-top

Hledáte produkt Dezinfekce na ruce Chiroderm GEL 500ml flip-top? V tom případě jste zde správně! Dezinfekce na ruce Chiroderm GEL 500ml flip-top se nachází v kategorii Drogerie. Náš e-shop je spolehlivý a můžete u nás v klidu objednat z pohodlí vašeho domova.

Jestli jste hledal/a produkt Dezinfekce na ruce Chiroderm GEL 500ml flip-top, tak jste zde správně. Produkt Dezinfekce na ruce Chiroderm GEL 500ml flip-top je v nabídce v kategorii Drogerie. Nakupte rychle prostřednictvím našeho e-shopu flopp.cz, z pohodlí domova. Je to mnohem snadnější než návštěva kamenného obchodu. Chceme podporovat lidi, kteří jsou hrdí na to, že pracují rukama a jsou si vědomi, že je jejich práce důležitá. Pro tyto lidi chceme přinášet kvalitní vybavení pro práci jako například produkt Dezinfekce na ruce Chiroderm GEL 500ml flip-top. Nic není důležitějšího než kvalitně odvedená práce, kterou dosáhnete pomocí Dezinfekce na ruce Chiroderm GEL 500ml flip-top. Nikdo neudělá Vaši práci za Vás, ale pomocí našeho zboží, budete mít pocit, že je práce jednodušší.

Neplaťte za kvalitu mnoho peněz! Navštivte náš e-shop flopp.cz a vyberte si z našeho sortimentu levnou kvalitu ! Jako například Dezinfekce na ruce Chiroderm GEL 500ml flip-top. Nabízíme vybavení pro lidi, co milují svou práci a nestydí se za to, že pracují rukama. To jsou lidé, kteří umí ocení kvalitní zboží. To jsou lidé, kteří nakupují v našem e-shopu v kategorii Drogerie. Přesvědčte se, že u nás najdete produkt Dezinfekce na ruce Chiroderm GEL 500ml flip-top opravdu levně. S pomocí produktu Dezinfekce na ruce Chiroderm GEL 500ml flip-top který najdete na našem e-shopu v kategorii Drogerie vám usnadní práci a můžete si být jisti že bude kvalitněji a lépe odvedená. Náš odchod preferuje především kvalitu a nízkou cenu. Můžete u nás najít kvalitní výrobky jako je například produkt Dezinfekce na ruce Chiroderm GEL 500ml flip-top.

Pokud hledáte produkt Dezinfekce na ruce Chiroderm GEL 500ml flip-top, tak jste tady správně. Produkt Dezinfekce na ruce Chiroderm GEL 500ml flip-top se nachází v nabídce v kategorii Drogerie. Prostřednictvím našeho e-shopu nakoupíte rychle z pohodlí domova, je to daleko jednodušší než návštěva kamenného obchodu. Nabízíme vybavení dobré kvality pro Vaši práci jako například "Dezinfekce na ruce Chiroderm GEL 500ml flip-top". Vaši práci neuděláme za vás, ale můžeme Vám zajistit, že se budete cítit v práci dobře.

Podporujeme lidi, kteří svou práci odvádějí na 100% a mají rádi kvalitu. Proto jim poskytujeme výrobky jako je například "Dezinfekce na ruce Chiroderm GEL 500ml flip-top", aby ještě zvýšili svou kvalitu práce. Vykonávejte svou práci jako opravdový profesionál. Nepodceňujte roli kvalitního pracovního vybavení. Kvalitní produkt Dezinfekce na ruce Chiroderm GEL 500ml flip-top vám dá jistotu že budete pracovat komfortně a dodá pocit kvalitně odvedené práce. Profesionální práce vyžaduje profesionální nástroje jako je například produkt Dezinfekce na ruce Chiroderm GEL 500ml flip-top. Produkt Dezinfekce na ruce Chiroderm GEL 500ml flip-top se nachází v kategorii Drogerie. Pracujte jako opravdový profesionál. Nepodceňujte roli kvalitního pracovního vybavení. Produkt Dezinfekce na ruce Chiroderm GEL 500ml flip-top vám dobře poslouží tak, že budete pracovat komfortně a s pocitem kvalitního zázemí.